UPC na Slovensku a v Česku má od 1. Júna spoločný top manažment

13. 6. 2016 ~ Škovranko V. ~ späť na články

Jednotné vedenie bude riadiť prevádzkové aktivity spoločnosti UPC v oboch krajinách 

Spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike, najväčší kábloví operátori v Česku a na Slovensku, majú s účinnosťou od 1. júna spoločný top manažment. Cieľom vytvorenia novej štruktúry jednotného najvyššieho vedenia, ktorý bude riadiť prevádzkové aktivity v oboch krajinách, je posilniť pozíciu slovenskej a českej prevádzky spoločnosti UPC na obidvoch trhoch. Menovanie spoločného vedenia pre obidve prevádzky je zavŕšením prvej fázy integrácie spoločností UPC v Česku a na Slovensku, ktoré majú celkové pokrytie 2 milióny domácností, 1 milión zákazníkov a 1,6 milióna zmlúv na jednotlivé služby.

Nová organizačná štruktúra top manažmentu optimálne vyhovuje riešeniu našich potrieb a budúcich výziev. Vytvára zároveň priestor pre efektívnejšie napĺňanie našich cieľov a výmenu osvedčených postupov, čo umožní posilnenie konkurencieschopnosti našej spojenej prevádzky na obdivoch trhoch. Verím, že jednotný top manažment pre obidve prevádzky prispeje k rýchlejšiemu uvádzaniu inovácií, harmonizácii obchodného prístupu, ako aj posilneniu vďaka úsporám z rozsahu novej prevádzky. Som zároveň presvedčený, že vytvára všetky predpoklady na to, aby sa z našej spojenej prevádzky stala silná, ešte viac konkurencieschopná spoločnosť, zameraná na zákazníka a poskytujúca tie najlepšie služby na trhu,“ uviedol Martin Miller, poverený generálny riaditeľ UPC v Českej a Slovenskej republike

Nová organizačná štruktúra spoločného top manažmentu pre UPC v Česku a na Slovensku:

Martin Miller

poverený generálny riaditeľ

Petr Procházka

Financie, CFO

Patrick Bodinoli

Predaj a služby zákazníkom, riaditeľ

Jan Kohout

Marketing, riaditeľ

Branislav Forgáč

Technika a IT, riaditeľ

Marián Hollý

B2B služby, riaditeľ

Karel Smrž

Značka a komunikácia, riaditeľ

Tereza Rychtaříková

Právne oddelenie, riaditeľka a general counsel

Clemens Kruse

Výstavba, riaditeľ

Jana Harel

HR, riaditeľka

Pavel Škarda

Stratégie a manažment, riaditeľ

 

Redefinovanie prevádzkovej štruktúry je súčasťou úsilia spoločnosti UPC zvýšiť zameranie na zákazníka a urýchliť prinášanie inovatívnych produktov. Hlavnými prioritami integrácie UPC v Česku a UPC na Slovensku, ktorá bude pokračovať ďalším zlaďovaním a vylepšovaním prevádzkových a rozhodovacích procesov, je preto posilnenie orientácie na zákazníka a ďalšie skvalitnenie zákazníckej starostlivosti.Najčítanejšie

Komentáre:

Nový komentár