Slovanet plánuje poskytovať nové služby aj v Senci

24. 3. 2017 ~ Škovranko V. ~ späť na články

Telekomunikačný operátor Slovanet jedná o možnosti rozšírenia svojich optických sietí v meste Senec s využitím podzemných vedení miestneho poskytovateľa internetu e-Net.

Spoločnosť Slovanet v rámci zvyšovania pokrytia svojimi telekomunikačnými službami pre domácnosti plánuje rozšíriť svoju sieť o väčšinu územia mesta Senec. S cieľom vyhnúť sa rozkopávkam a obmedzovaniu občanov Slovanet  inicioval  jednania s miestnym operátorom e-Net, ktorý má v Senci vybudovanú vlastnú infraštruktúru s voľnými tzv. rúrkovými sieťami, pokrývajúcu viac ako 80 % domácností mesta. Do týchto – už existujúcich – voľných rúr by boli vložené optické vlákna spoločnosti Slovanet.

Vďaka tomu by mohol v Senci v krátkej dobe Slovanet začať poskytovať svoje služby internetu, televízie a telefonovania prostredníctvom optickej siete, podobne ako tomu už je napríklad v Bratislave, Banskej Štiavnici, Brezne, Prešove, Poprade a ďalších mestách.

O podrobnostiach rozširovania siete budú obe spoločnosti informovať.Komentáre:

Nový komentár