Vysielacie zariadenia pre sprievody predsedov parlamentov

25. 4. 2017 ~ Škovranko V. ~ nezaradené späť na články

Vysielacie zariadenia slúžia pre potreby zabezpečenia komunikácie sprievodov a ochrany predsedov parlamentov členských štátov EÚ
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal súhlas s krátkodobým používaním frekvencií na prevádzku vysielacích zariadení počas konania výročnej konferencie predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie (EÚ) v Bratislave. Vysielacie zariadenia slúžia pre potreby zabezpečenia komunikácie sprievodov a ochrany predsedov parlamentov členských štátov EÚ.

Žiadosti o povolenia na prevádzku rádiostaníc pre sprievody zahraničných návštev Slovenskej republiky prišli na RÚ pred konaním konferencie. RÚ žiadosti posúdil a ešte pred príchodom zahraničných návštev vydal krátkodobé povolenia.Najčítanejšie

Komentáre:

Nový komentár