Grantový program Darujte Vianoce je otvorený.

25. 10. 2017 ~ Škovranko V. ~ nezaradené späť na články

Žiadatelia o grant tak môžu pripraviť krajšie vianočné sviatky ľuďom, ktorí by si ich bez pomoci nemohli dovoliť. Grantový program už tradične vyvrcholí slávnostným odovzdaním ocenenia Srdce na správnom mieste.

Nadácia Orange otvára už po 16. raz grantový program Darujte Vianoce, ktorý dáva príležitosť ľuďom s otvoreným srdcom a očami pomôcť na Vianoce tým menej šťastným. Žiadatelia o grant tak môžu pripraviť krajšie vianočné sviatky ľuďom, ktorí by si ich bez pomoci nemohli dovoliť. Grantový program už tradične vyvrcholí slávnostným odovzdaním ocenenia Srdce na správnom mieste, ktoré odborná komisia aj tento rok udelí výnimočnej osobnosti za nezištnú a dlhodobú pomoc druhým.

Na najkrajšie dni v roku sa tešia všetci bez rozdielu veku. Vianoce nesymbolizujú iba rodinnú pohodu či štedrovečerný stôl, ale aj spolupatričnosť a pomoc druhým. Program Darujte Vianoce umožňuje ochotným žiadateľom s chuťou pomáhať  premeniť vianočné sny ľudí v ťažkej životnej situácii na skutočnosť alebo „len“ jednoducho prežiť krajšie sviatočné chvíle. Jedinečný grantový program podporuje jednotlivcov a ich motiváciu venovať svoj čas druhým. Jeho podstatou je totiž práve osobná zainteresovanosť žiadateľov. Tí, čo  vo svojom okolí poznajú neľahké príbehy či osudy a chcú pomáhať, môžu prostredníctvom grantového programu požiadať o finančnú podporu na realizáciu svojej pomoci, podmienkou však je aj ich osobné zapojenie sa. Šťastnejšie a radostnejšie sviatky tak môžu prežiť aj tí, ktorým chýba rodina, zdravie alebo sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

Nadácia Orange aj takto podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti, motivuje ľudí všímať si osudy druhých vo svojom okolí. Vďaka grantovému programu Darujte Vianoce môžu opäť všetci so srdcom na správnom mieste pomôcť získať financie pre tých, ktorí to najviac potrebujú a pripraviť im aj vo svojej neľahkej situácii krajšie momenty.

Do grantového programu sa môžu zapojiť jednotlivci, skupiny, ale napríklad aj školské triedy, pričom najdôležitejším kritériom pri posudzovaní projektov je, aby obsahoval aj osobný vklad žiadateľa. A to nielen pri žiadaní o grant, ale aby žiadatelia svoj čas a energiu vložili aj priamo do realizovania podpory. Žiadatelia o vianočnú podporu pre ľudí v núdzi môžu svoje projekty prihlasovať do 8. novembra tohto roka prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.nadaciaorange.sk. Podporené projekty budú zverejnené 28. novembra 2017.

Hodnotiaca komisia posúdi všetky zaslané žiadosti a vyberie v prvej fáze tie nápady, ktoré budú najlepšie vystihovať podstatu programu. Nadácia Orange vyčlenila na realizáciu podporených projektov sumu 50 000 eur.

Pomôcť a prispieť na realizáciu projektov má šancu opäť aj široká verejnosť. Ďalšie príbehy, ktoré budú čo najviac prepojené s princípom grantového programu, posunie komisia na portál www.dakujeme.sk, s ktorým Nadácia spolupracuje už od roku 2012. Príbehy tak budú môcť od 27. novembra online podporiť ďalší darcovia z verejnosti, ktorí sami rozhodnú, komu venujú svoj dar jednoduchým bankovým prevodom. Nadácia Orange v tejto druhej fáze znásobí každý finančný dar v pomere 1:1 a plánuje prerozdeliť 15 000 eur.

Tradičným vyvrcholením programu bude slávnostné odovzdanie ocenenia Srdce na správnom mieste. Nadácia Orange ho udeľuje každoročne autorovi vianočného projektu, ktorý vynakladá veľké úsilie a chuť obetovať sa pre druhých, a ktorý pomáha najlepšie napĺňať poslanie programu Darujte Vianoce. Ocenenie bude slávnostne odovzdané v decembri za prítomnosti členov komisie, zástupcov Nadácie Orange a médií.

Pripomeňme si minuloročných laureátov Srdca na správnom mieste

Za dlhoročnú pomoc získal ocenenie pán Juraj Čurilla z Krompách. Do programu sa pravidelne zapája od roku 2010. Minulý rok predložil príbeh pani Jarmily a jej rodiny, ktorá sa napriek neľahkej situácii po spolužití s alkoholikom a tyranom musela odsťahovať sa z mesta, kde žila spolu so svojimi piatimi deťmi. Napriek tomu sa nevzdala a deti – aj keď v skromných podmienkach - sama vychovala. Pán Čurilla im chcel dopriať plnohodnotnejšie sviatky a spoločné radostné chvíle pri štedrovečernom stole. Rodine vďaka programu mohol zabezpečiť nový sporák, bez ktorého by štedrovečerný stôl ostal prázdny.

V minulom ročníku Nadácia Orange ocenila nie len dlhoročnú angažovanosť, ale aj potenciál inšpirácie ďalších mladých ľudí. Týmto gestom chcela zviditeľniť človeka, ktorý aj v mladom veku preukázal empatiu s inými. Natália Kavecká spoločne so spolužiačkou Martinou Rončákovou so špeciálnej pedagogiky sa rozhodli spríjemniť predvianočné obdobie trom dievčatám, ktoré sa spolu s mamou ocitli v krízovom centre pre týrané a opustené matky. Zobrali ich do kina, na klzisko, na vianočné trhy a prekvapili ich malým vianočným darčekom. Verili totiž tomu, že aj prostredníctvom takéhoto malého zážitku im pomôžu odpútať sa od reality bežného života, v ktorom, bohužiaľ, prevažujú pochmúrne dni nad tými krajšími.

Všetky potrebné informácie o grantovom programe Darujte Vianoce sú k dispozícií na stránke www.nadaciaorange.sk.
Komentáre:

Nový komentár