Výsledky 34. plenárnych zasadnutí BEREC v Bratislave

19. 3. 2018 ~ Škovranko V. ~ nezaradené späť na články

BEREC kladie osobitný dôraz na štúdiu o 5G, najnovšie údaje o medzinárodnom roamingu a na konzultačný dokument týkajúci sa sieťovej neutrality.
Predseda BEREC 2018, Johannes Gungl, predstavil na verejnej diskusii v Bruseli výsledky 34. plenárnych zasadnutí Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).
Vo svojom úvode zdôraznil oblasti zamerania na rok 2018 vizuálne zobrazené v najnovšom videu BEREC. BEREC kladie osobitný dôraz na štúdiu o 5G, najnovšie údaje o medzinárodnom roamingu a na konzultačný dokument týkajúci sa sieťovej neutrality. Hostiteľom 34. plenárnych zasadnutí BEREC bol Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Na plenárnych zasadnutiach, ktoré sa konali 7. - 9. marca 2018 v Bratislave, sa zúčastnili najvyšší predstavitelia európskych vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti elektronických komunikácií (NRA), zástupcovia Európskej komisie, Skupiny nezávislých regulátorov (IRG) a ESA.

BEREC urobil z 5G strategickú prioritu pre nasledujúce tri roky. Túto skutočnosť podčiarkuje štúdiou, ktorú BEREC zadal spoločnostiam DotEcon a Axon. Táto štúdia 5G je k dispozícii na webových stránkach BEREC. Gungl v tejto súvislosti vysvetlil: "Cieľom je prispieť k odstráneniu potenciálnych prekážok pre hladké nasadenie 5G v Európe." Mnoho potenciálnych prípadov použitia je v súčasnosti v ranných štádiách vývoja. V záujme lepšieho pochopenia súčasných a budúcich otázok bezpečnosti siete BEREC usporiadal seminár o 5G a "Internet vecí", ktorý bol zorganizovaný v spolupráci s Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

BEREC po prvýkrát prezentoval údaje o vplyve nových roamingových pravidiel "Roam Like At Home" (RLAH). Správa odhaľuje podstatné zvýšenie objemov prenesených dát v EHP. Objem prenesených dát vzrástol o 435% v období od 3. štvrťroka 2016 do 3. štvrťroka 2017. Priemerná spotreba za účastníka v EHP v 3. štvrťroku 2007 bola 242 MB. Menej významné je zvýšenie objemov hlasových a SMS služieb. Správa ukazuje, že počet hovorov roamingového zákazníka za mesiac sa zvýšil z 8,8 minút v 3. štvrťroku 2016 na 14,23 minút v 3. štvrťroku 2017. "Hoci medzinárodné roamingové služby vykazujú vysokú sezónnosť, výsledky jasne naznačujú, že zmena a doplnenie nariadenia o roamingu výrazne prispelo k rozvoju jednotného trhu," povedal Gungl.


Osvojovanie osvedčených postupov medzi NRA a angažovanosť zainteresovaných strán je kľúčovou súčasťou práce BEREC. Počas týchto plenárnych zasadnutí prebiehali diskusie o prebiehajúcich prípadoch sieťovej neutrality. Je to dôležité pre dôsledné uplatňovanie pravidiel v celej EÚ. BEREC prostredníctvom verejných konzultácií opäť oslovuje všetky zainteresované strany. Cieľom je zhromaždiť informácie pre vstup BEREC do hodnotenia Európskej komisie o nariadení o sieťovej neutralite. Konzultačný dokument pozostáva zo série otvorených otázok pre zainteresované strany týkajúce sa definícií, postupov zero-rating, traffic management, špecializovaných služieb, transparentnosti a nových technológií. BEREC sa špeciálne zaujíma o to, ako zainteresované strany vidia pravidlá sieťovej neutrality v kontexte 5G. Verejné konzultácie budú prebiehať od 14. marca 2018 do 25. apríla 2018. Príspevky je možné uplatniť prostredníctvom platformy BEREC pre online konzultácie s verejnosťou.


BEREC nedávno zverejnil predbežnú analýzu týkajúcu sa výziev v rámci Európskej únie (vnútri EÚ) s cieľom napojiť sa na prebiehajúce diskusie o Európskom kódexe elektronických komunikácií (EECC). Nasledujúce plenárne zasadnutia BEREC sa budú konať 13. až 15. júna 2018 v Gdansku-Sopotu v Poľsku.Komentáre:

Nový komentár