Výsledky e-aukcií na lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

2. 2. 2019 ~ Škovranko V. ~ internet späť na články

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil víťazom výberových konaní formou elektronickej aukcie frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz).


 


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil víťazom výberových konaní formou elektronickej aukcie frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz).

 

Lokalita

Víťaz

Frekvenčné bloky

Jednorazová úhrada

Bardejov

Slovanet, a.s.

č. 6

551

Čadca

Slovanet, a.s.

č. 6

551

Dolný Kubín

Slovanet, a.s.

č. 6

551

Hlohovec

Slovanet, a.s.

č. 6

551

Kežmarok

Slovanet, a.s.

č. 5 a 6

1102

Košice

Slovanet, a.s.

č. 2, 3, 4, 5

2202            

Kysucké N. Mesto

Slovanet, a.s.

č. 6

551

Malacky

Slovanet, a.s.

č. 5 a 6

1102

Michalovce

Slovanet, a.s.

č. 5 a 6

1102

Nitra

Slovanet, a.s.

č. 2

551

Prešov

Slovanet, a.s.

č. 2 a 3

1102

Prievidza

Slovanet, a.s.

č. 2 a 3

1102

Rimavská Sobota

Slovanet, a.s.

č. 5 a 6

1102

Skalica

Slovanet, a.s.

č. 5 a 6

1102

Topoľčany

Wircom Group s.r.o.

č.1, 2, 3

1653

Topoľčany

Slovanet, a.s.

č. 5 a 6

1102

Trenčín

Slovanet, a.s.

č. 2, 4, 5, 6

2201

Zlaté Moravce

Slovanet, a.s.

č. 3 a 4

1101

Žilina

Slovanet, a.s.

č. 3 a 6

1101

 

Predmetom každého z týchto výberových konaní boli frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2x7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa mohol uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. RÚ pozval do elektronickej aukcie účastníkov výberového konania, ktorí splnili požiadavky uvedené vo výzve Jediným hodnotiacim kritériom bola ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Najnižšie podanie bolo vyvolávacou cenou, ktorá predstavovala pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €. Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.
Najčítanejšie

Komentáre:

Nový komentár