Slovak Telekom v spolupráci s CEIT otvára bránu 4. priemyselnej revolúcie na Slovensku

13.12.2020 ~ Škovranko V. ~ internet späť na články

Telekom vybuduje pre CEIT v Žiline prvú kampusovú 5G sieť. 5G technológia umožní CEIT vývoj nových riešení pre Priemysel 4.0.

Slovak Telekom dnes oznámil projekt prvej kampusovej 5G siete na Slovensku, ktorú vybuduje pre vývojové centrum spoločnosti CEIT v Žiline.  CEIT parí medzi slovenských lídrov v oblasti Priemyslu 4.0 a nová kampusová 5G sieť od Telekomu spoločnosti umožní vyvíjať najmodernejšie riešenia zamerané na inteligentné logistické a výrobné systémy pre továrne budúcnosti. Projekt prináša nové možnosti digitalizácie v priemysle a otvára slovenským podnikom brány 4. priemyselnej revolúcie.

Prvá kampusová 5G sieť na Slovensku vznikne v areáli spoločnosti CEIT, v blízkosti Žilinskej univerzity v Žiline, s ktorou firma aj partnersky spolupracuje v rámci Univerzitného vedeckého parku. Základ pre vznik CEIT bol položený práve na pôde Žilinskej univerzity, kde už pred rokom 2007 prebiehal intenzívny výskum a vývoj zameraný na unikátne riešenia v logistike a robotike. Spoločnosť plánuje novú 5G sieť využiť na ďalší vývoj, ako aj technické a procesné inovácie v oblasti priemyslu, logistiky, či umelej inteligencie a ich zavádzanie do praxe.

Prínos sietí piatej generácie pre priemysel

Nová 5G technológia otvára v priemysle širšie možnosti vysokého stupňa automatizácie. Zároveň umožní vzájomnú komunikáciu a centralizované riadenie strojov a mobilných výrobných a logistických zariadení na diaľku s okamžitou reakčnou dobou. Dostupnejšia bude aj diagnostika s využitím virtuálnej a rozšírenej reality, prípadne ich servis na diaľku. Prínos 5G sietí v oblasti logistiky leží najmä v pokročilom monitorovaní transferu materiálu v reálnom čase, v optimalizácii logistických tokov a širokých možnostiach diagnostiky a vizualizácie logistických trás a zariadení na diaľku s pomocou virtuálnej reality. Snáď najvýraznejšie využitie vďaka implementácii 5G technológie zaznamená rozvoj umelej inteligencie a to v sektoroch, kde doterajšou brzdou bola rýchlosť digitalizácie a nedostatok dát. 5G sieť podporuje rýchle odozvy zo strany zariadení a umožňuje okamžitú reakciu algoritmov AI. Pravé 5G sieť umožňuje pripojenie veľkého počtu nových zariadení, ktoré predtým bolo možné pripojiť len veľmi zložito.

Aplikácia 5G technológie v službách

Veľkým benefitom 5G technológie v službách je zjednodušenie prístupu k dátam v reálnom čase pre koncových užívateľov. Zdravotníctvu to umožní využiť vzdialenú podporu diagnostiky pacientov cez „živé“ vyslanie priamo do ambulancie a nemocnice, či na tele-medicínu s využitím rozšírenej reality. V energetike nasadenie 5G siete zahŕňa vzdialené ovládanie zariadení, ktoré vystavujú zamestnancov nebezpečným situáciám.

„Siete piatej generácie považujem za evolúciu, pomocou ktorej je možné priniesť revolúciu,“ vysvetľuje Peter Mačuš, technický riaditeľ spoločnosti CEIT. „Dáta sú základom každého pokroku. Meniť procesy, podniky, či spoločnosť je možné predovšetkým na základe dát. Vybudovanie 5G kampusu je vyústením dlhoročných snáh spoločnosti CEIT o výskum a vývoj nových prístupov v technických inováciách, a taktiež v digitalizácii procesov. Verím, že CEIT spoločne so Žilinskou univerzitou a spoločnosťou Telekom posunie práve pomocou tejto evolúcie Slovensko na cestu k technologickej revolúcii,“ dodáva Peter Mačuš.

„Veľmi nás teší, že prvú kampusovú 5G sieť postavíme práve pre spoločnosť CEIT, ktorá prináša inovácie v oblasti priemyselnej automatizácie. Otvárame tak spoločne nové možnosti pre digitalizáciu Slovenska a verím, že pomôžeme rozvinúť potenciál slovenských podnikov. Rýchla adaptácia sietí piatej generácie umožní Slovensku naštartovať digitálnu ekonomiku a získať náskok a konkurenčnú výhodu na globálnom trhu,“ hovorí Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko spoločnosti Slovak Telekom.

Čo je to kampusová sieť?

Kampusové siete (Private Campus Network) sú lokálne privátne bezdrôtové siete vybudované pre určitú geografickú oblasť, ako napr. univerzitu, jednotlivé budovy, pracoviská či celé výrobné závody. Môžu pokrývať oblasť od niekoľkých stoviek štvorcových metrov v interiéri až po niekoľko kilometrov štvorcových v otvorenom priestore. Fungujú nezávisle na verejnej mobilnej sieti, sú prispôsobené individuálnym potrebám pre konkrétne použitie a vyhovujú budúcim požiadavkám v oblasti Priemyslu 4.0.

Na rozdiel od verejnej mobilnej siete je v kampusovej sieti možné použiť len vybrané zariadenia v areáli kampusu, čo zvyšuje úroveň zabezpečenia a kontroly. Okrem toho je možné siete jednoducho prispôsobovať či kombinovať aj s verejnými sieťami. Kampusové siete umožnia podnikom využívať moderné digitálne komunikačné technológie s podporou 5G technológie bezdrôtových sietí pre zefektívnenie ich pracovných, výrobných a prevádzkových procesov.

Výhody kampusovej 5G siete

Siete piatej generácie spĺňajú najvyššie štandardy bezpečnosti a fungujú na licencovanom frekvenčnom pásme za jasne stanovených pravidiel, ktoré sieť chránia proti rušeniu. Privátne 5G kampusové siete prinášajú nesporné výhody pre použitie v priemysle ako sú: vysoká bezpečnosť, spoľahlivosť, vysoká prenosová rýchlosť dát v spojení s nízkou latenciou siete a schopnosťou pripojiť k sieti obrovské množstvo zariadení. 5G technológia v spojení s privátnou kampusovou sieťou prináša revolučné možnosti digitalizácie nie len vo výrobných odvetviach, ale aj v ďalších oblastiach, ako sú logistika, obchod, veda alebo zdravotníctvo.

Čo prináša štvrtá priemyselná revolúcia?

Podnik budúcnosti, inteligentná továreň, či Priemysel 4.0 spoločne označujú nový model výrobného závodu 4. priemyselnej revolúcie, na prahu ktorej v súčasnosti stojíme. Tento koncept bol po prvýkrát predstavený na strojárskom veľtrhu Hannover Messe 2011 a opisuje nový spôsob organizácie „inteligentných“ tovární, kde sa všetko deje prostredníctvom interakcií medzi tovarom a strojmi, ktoré sú navzájom prepojené prostredníctvom 5G siete. Štvrtá priemyselná revolúcia zefektívňuje výrobné procesy tým, že v sebe spája najnovšie inovácie, ako sú informačné a komunikačné technológie, bezdrôtové senzory, Internet vecí (IoT), softvér a umelú inteligenciu či automatizačné a robotické systémy, čím sa výroba stáva agilnejšou, efektívnejšou a v konečnom dôsledku viac konkurencieschopnou.
Komentáre:

Nový komentár