Radostne oznamuje dostupnosť VoWiFi a VoLTE aj pre Radosť

22. 4. 2021 ~ Škovranko V. ~ späť na články

Ak má zákazník kompatibilné zariadenie, môže služby využívať, stačí, ak má tieto funkcie povolené v mobilnom zariadení.Od 20.4. môžu zákazníci Radosti volať svojim blízkym bez obmedzení cez služby VoLTE aj VoWiFi. Tieto sa automaticky poskytujú každému zákazníkovi. Ak má zákazník kompatibilné zariadenie, môže služby využívať, stačí, ak má tieto funkcie povolené v mobilnom zariadení.

Čo je VoWiFi?

VoWiFi je technológia, ktorá umožňuje prenos volaní prostredníctvom WiFi siete. Zákazník nepotrebuje na spojenie žiadnu externú aplikáciu a svoj hovor vybaví priamo z telefónu, rovnako ako štandardný hovor navolením konkrétneho kontaktu zo svojho telefónneho zoznamu. Zároveň nie je podmienkou, aby volaný, tak ako je tomu pri volaní cez rôzne aplikácie, bol na dátach. Naopak volaný môže prijať hovor aj na 2G či 3G sieti a rovnako na všetkých, aj starších, telefónoch. Aktivácia služby prebehne automaticky, ak bude mať zákazník jedno z podporovaných zariadení s najaktuálnejšou verziou softvéru spolu so 4G LTE SIM kartou. Stačí sa mu len jednoducho pripojiť do WiFi siete a povoliť funkciu VoWiFi v nastaveniach siete na jeho zariadení tak, ako je tomu napríklad pri službe VoLTE (Voice over LTE).

Čo je VoLTE?

VoLTE (Voice over LTE) je technológia, ktorá umožňuje prenos hovorov prostredníctvom LTE (4G) siete. Pri takomto hovore sa jeho cena nemení a dáta nespotrebujú, ale výrazne sa zlepší kvalita hovoru a rýchlosť spojenia.

Zoznam kompatibilných zariadení pre našu sieť nájdete tu (zoznam sa priebežne aktualizuje)

VoLTE:

https://www.o2.sk/ponuka/telefony-a-zariadenia/volte

VoWiFi:

https://www.o2.sk/ponuka/telefony-a-zariadenia/vowifi

Jedna Radosť nestačí

Zákazníci Radosti majú preto po novom možnosť mať aktivovaných aj viac SIM kariet na jedno rodné číslo. Maximálny počet SIM kariet na rodné číslo bude 30 ks, pričom 7-dňové skúšobné obdobie zadarmo bude možné len na prvej SIM karte. Tak ako všetko, aj viac Radosti je možné si aktivovať priamo v appke, pričom medzi jednotlivými Radosťami bude možné sa preklikávať v aplikácii.
Najčítanejšie

Komentáre:

Nový komentár